ამბები

2014 წლის 14 ივლისი განსაკუთრებული მნიშვნელობის დღე გახდა ქართულ საბრძოლო ხელოვნებაში. დღეს ნიკოლოზ ცაბაურაშვილმა ქართულ საბრძოლო ხელოვნებას გადასცა „წმინდა სამას არაგველთა კრწანისის ბრძოლაში მომწყდართა მამულითა და რჯულითა თავდადებულთა მოწამეთას“ ხატი.

____________________________________________________________________________

ისტორია

კავშირი „ქართული საბრძოლო ხელოვნება“ მიზნად ისახავს მთლიანად ქართული საბრძოლო ხელოვნების და მასში გაერთიანებული, საბრძოლო სახეობების, საქართველოში საბრძოლო კულტურის, უძველესი საბრძოლო ტრადიციების შესწავლას, აღდგენას და სისტემატიზაციას, ასევე მის ერში გაცოცხლებას და კულტურის საკმაოდ მიმქრალი ინფორმაციის აქტუალიზაციას და მიწოდებას ქართული საზოგადოებისათვის.